Introductie

De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het Ministerie van Algemene Zaken ontwikkelt namens de Rijksoverheid de applicatie ‘Contenttools’.

Contenttools bieden persoonlijk relevante informatie van de (Rijks)overheid aan gebruikers van websites of andere kanalen. Alle Contenttools nemen de persoonlijke situatie van gebruikers als uitgangspunt. In plaats van alle informatie generiek aan te bieden, waaruit de gebruiker zelf de voor hem of haar relevante informatie moet selecteren, vragen de Contenttools eerst een persoonlijke situatie van de gebruiker uit, om op basis daarvan persoonlijk relevante content te tonen.

De applicatie bestaat uit:

  1. een Content Management Systeem (CMS) voor invoer van content door redacteuren

  2. een API voor ontwikkelaars

  3. een JavaScript-client voor het tonen van content uit de API.

Een centrale redactie van DPC beheert en publiceert deze ‘informatie op maat voor bezoekers’. De API en de JS-client zijn beschikbaar voor partijen die via hun eigen kanalen de content willen ontsluiten.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op via applicatiebeheer@beheerrijksoverheid.nl.

Filtertools

Doel van Filtertools is het tonen van persoonlijk relevante content via het filteren van beschikbare informatie. Een voorbeeldtoepassing van een Filtertool zijn ‘Life events’: overheidsinformatie over een levensgebeurtenis van een gebruiker. Voorbeelden daarvan zijn

  • Scheiden en uit elkaar gaan

  • 18 jaar worden

  • Met pensioen gaan.

Op basis van de antwoorden van een gebruiker op een aantal vragen bepaalt de filtertool welke content uit de gehele collectie aansluit bij de persoonlijke situatie (‘informatie op maat’). Het resultaat is een samenvatting van de persoonlijke situatie en een overzicht van de voor gebruiker relevante informatie.